Najbolji izbor za odabir smještaja u Hrvatskoj

Uvjeti korištenja


Opći uvjeti oglašavanja apartmana i ostale turističke ponude

Opći uvjeti oglašavanja apartmana i ostale turističke ponude uređuju odnose između iznajmljivača smještaja, koji se koriste uslugama oglašavanja, te web portala Croatia Rents, odnosno vlasnika oglasnog prostora.

Zaštita privatnosti

Vlasnik portala se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika svoje stranice. Vlasnik portala ima pravo pristupa neophodnim osobnim podacima korisnika (OIB, telefonski broj ili e-mail adresa), ako je korisnik s time suglasan. Jednako tako, Vlasnik portala je obvezan štititi privatnost osobnih podataka oglašivača sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske. Ukoliko nije izričajem dogovoreno drugačije, isti se mogu koristiti jedino u svrhu povezivanja Oglašivača i Potraživatelja smještaja.

Imajući u vidu Vaše zadovoljstvo, Vlasnik portala može, isključivo u dogovoru s Vama, koristiti Vaše podatke u svrhu osiguravanja što kvalitetnije usluge svim korisnicima stranice, tj. kako bi na najbolji mogući način stekao uvid u osobne potrebe svojih korisnika. Vaši osobni podaci, pohranjeni na ovoj stranici, ne smiju se učiniti dostupnima javnosti niti ustupati trećim osobama, osim uz Vaš izričiti pristanak.

Osobni podaci, prikupljeni na našem portalu putem interaktivnih obrazaca, smiju se koristiti isključivo sukladno pravnim propisima o Zaštiti privatnosti, objavljenima na ovim Stranicama, te sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske (NN br. 103/03 i 118/06). Podaci koji nisu osobnog karaktera i ne odnose se na odredbe navedenog zakona (kritike, pohvale, prijedlozi, itd.) mogu se objavljivati na Stranicama bez prethodnog dogovora s Oglašivačima.

Ispravnost i vjerodostojnost podataka oglasa

Oglašavanje na portalu Croatia Rents moguće je vlasnicima smještajnih kapaciteta, koji posjeduju svu neophodnu i urednu dokumentaciju vezanu za iznajmljivanje, odnosno pravnim ili fizičkim osobama, koje djeluju kao ovlašteni predstavnici iznajmljivača.

Oglašivač je osobno odgovoran za potpunost, točnost i vjerodostojnost svih informacija u oglasu, objavljenom na ovom portalu, kako tekstualnih, tako i slikovnih, te je isključivi jamac kvalitete i pravne sigurnosti ponuđenih proizvoda i usluga.

Oglašivač time prihvaća obvezu izmjene tekstualnih i slikovnih informacija putem uređivačkog sučelja na stranici, ukoliko se detalji oglasa promijene.

Upravljanje stranicom

Upravljanje stranicom domena je namijenjena Oglašivačima, pri čemu oglasi, objavljeni na portalu Croatia Rents, obvezno podliježu provjeri od strane ovlaštenog Glavnog administratora ovog internet portala. Oglašivač/urednik oglasa dužan je brinuti se kako o sadržaju, tako i o vizualnom i funkcionalnom dizajnu svojih oglasa, tj. unositi preinake ukoliko je potrebno, odnosno u slučaju da su podaci o objektu ili oglašivaču nepotpuni, da je oglas za isti objekt objavljen prekomjeran broj puta, da je oglas objavljen u pogrešnoj rubrici te da su informacije o cijeni, raspoloživosti i karakteristikama objekta netočni ili nepotpuni.

Glavni administrator portala ovlašten je, bez prethodne najave i obrazloženja, ukloniti oglase pojedinog Oglašivača, ukoliko on/ona na bilo koji način krši autorska i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, oglas slikom ili tekstom može prouzročiti štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva trećeg lica ili oglas slikom i/ili tekstom sadrži diskriminirajuće, javnom moralu protivne i/ili hrvatskim zakonom zabranjene materijale. Ukoliko se oglasom nude proizvodi ili usluge, koje ne ulaze u područje sadržaja ove stranice ili za koje nije plaćena naknada sukladno cjeniku, Glavni administrator je ovlašten ukloniti oglas. U slučaju oglasa koji se na bilo koji neprimjeren način odnosi prema namjeni i sadržaju stranice ili je na bilo koji način u sukobu s Općim uvjetima poslovanja ovog portala, Glavni administrator je ovlašten ukloniti ga. Ukoliko se oglasom neizravno ili izravno vrši promidžba konkurentskih stranica ili se njime vrši promidžba neregistriranih usluga i smještaja, Glavni administrator portala ovlašten je taj oglas ukloniti.
 

Zabrana pristupa portalu

Vlasnik portala zadržava pravo da u svakom trenutku uskrati pravo korištenja portala svakom korisniku, koji na bilo koji način prekrši bilo koji od Općih uvjeta poslovanja objavljenih na stranicama portala ili na bilo koji način ometa njegov rad. Povreda Općih uvjeta poslovanja također podrazumijeva i neprimjeren odnos korisnika prema ostalim korisnicima portala. Korisnik portala osobno je odgovoran za svoju interakciju i komunikaciju s ostalim korisnicima portala. Zabrana pristupa portalu dalje je moguće i ukoliko se korisnik na neovlašteni način koristi portalom, tj. objavljuje sadržaj stranica portala u bilo kojem drugom mediju, a bez prethodnih konzultacija s Vlasnikom portala. Vlasnik portala u tom slučaju nije dužan vratiti isključenom korisniku uplaćena novčana sredstva za već objavljene oglase. U slučaju eventualne štete ili gubitka dobiti, izazvanih neprimjerenim i zlonamjernim ponašanjem korisnika, Vlasnik portala može pravnim putem potraživati od korisnika nadoknadu istih.

Linkovi na stranice trećih osoba

Linkovi na stranice trećih osoba ili tvrtki nisu kreirani od strane Vlasnika portala i navode se na stranicima portala isključivo iz praktičnih razloga, tj. služe informiranju korisnika portala. Vlasnik portala ne jamči ispravnost ili točnost informacija objavljenih na stranicama trećih osoba ili tvrtki, niti je pravno odgovoran za sadržaj istih.

Promjena uvjeta poslovanja i drugih uvjeta

Vlasnik portala zadržava pravo promjene na portalu navedenih Općih vjeta poslovanja, uvjeta oglašavanja te drugih uvjeta, po vlastitom sudu, bez prethodne najave i u bilo kojem trenutku.

Napomena za potraživatelje smještaja

Molimo korisnike našeg portala, odnosno potraživatelje smještaja, da upite o smještaju šalju neposredno Vlasnicima smještaja i to putem obrasca, kojeg mogu pronaći ispod prikaza svake smještajne jedinice. Na takav način mogu doći do svih neophodnih informacije u maksimalno kratkom roku.

Prati nas na

  • Croatia Rents

  • Telefon: 0041762705165

  • E-mail adresa: info@croatiarents.com